2023/05/18

Хүүхдүүдийнхээ тоглоомын талбайд шинэ тоглоом нэмж суурилууллаа.

Хүүхдүүдийнхээ тоглоомын талбайд шинэ тоглоом нэмж суурилууллаа. Бас унасан, хаягдсан, суларсан эрэг боолтнуудыг бүгдийг чангалууллаа.

"Хүүхдийн төв"-ийн эрхлэгч Б.Төгсжаргал
2023/05/12

Баянзүрх Залуучуудын хөгжлийн /төв/ -тэй хамтран "Арт терапи" урлагийн сэтгэл заслын сургалтыг зохион байгууллаа.

Сэтгэл зүйн алба2023/05/03

Vicky Yoga төвийн багш нар ирж хүүхдүүдэд маань иога бясалгал, тайвшруулах хичээл орлоо.

Сэтгэл зүйн алба

Өнөөдөр хүүхдүүдийн маань сурдаг сургуулийн 1-р ангийн эрдмийн, үсэглэлийн баяр боллоо.

Өнөөдөр хүүхдүүдийн маань сурдаг сургуулийн 1-р ангийн эрдмийн, үсэглэлийн баяр боллоо.

Хайртай үрсийн маань ирээдүйн эрдмийн зам нь дардан, гэрэлтэж байх болтугай.