2021/01/22

Тогооч ажилд авна.

Бид зөвхөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, өөрийн веб сайтаар дамжуулан зарласан ажлын байрын дагуу өргөдөл хүлээн авдаг. Өргөдөл гаргахад нэмэлт материал шаардлагатай байж болох тул тухайн зарласан ажлын байрны мэдээллийг сайтар судална уу.

Өргөдлийн материалыг буцаан олгохгүйг анхаарна уу.


Хэлтэс
Албан тушаал
Тавигдах шаардлага
Хаалтын огноо
Сонгон шалгаруулалтын явц
Аж ахуйн алба
Тогооч
2021.02.01
Анкет хүлээн авч байна

Нийгмийн ажилтан ажилд авна.

Бид зөвхөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, өөрийн веб сайтаар дамжуулан зарласан ажлын байрын дагуу өргөдөл хүлээн авдаг. Өргөдөл гаргахад нэмэлт материал шаардлагатай байж болох тул тухайн зарласан ажлын байрны мэдээллийг сайтар судална уу.

Өргөдлийн материалыг буцаан олгохгүйг анхаарна уу.


Хэлтэс
Албан тушаал
Тавигдах шаардлага
Хаалтын огноо
Сонгон шалгаруулалтын явц
Үндсэн үйлчилгээний алба
Нийгмийн ажилтан
2021.02.01
Анкет хүлээн авч байна

Сэтгэл зүйч ажилд авна.

Бид зөвхөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, өөрийн веб сайтаар дамжуулан зарласан ажлын байрын дагуу өргөдөл хүлээн авдаг. Өргөдөл гаргахад нэмэлт материал шаардлагатай байж болох тул тухайн зарласан ажлын байрны мэдээллийг сайтар судална уу.

Өргөдлийн материалыг буцаан олгохгүйг анхаарна уу.


Хэлтэс
Албан тушаал
Тавигдах шаардлага
Хаалтын огноо
Сонгон шалгаруулалтын явц
Үндсэн үйлчилгээний алба
Сэтгэл зүйч
2021.02.01
Анкет хүлээн авч байна

Ээлжийн нийгмийн ажилтан /эрэгтэй/ ажилд авна.

Бид зөвхөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, өөрийн веб сайтаар дамжуулан зарласан ажлын байрын дагуу өргөдөл хүлээн авдаг. Өргөдөл гаргахад нэмэлт материал шаардлагатай байж болох тул тухайн зарласан ажлын байрны мэдээллийг сайтар судална уу.

Өргөдлийн материалыг буцаан олгохгүйг анхаарна уу.


Хэлтэс
Албан тушаал
Тавигдах шаардлага
Хаалтын огноо
Сонгон шалгаруулалтын явц
Үндсэн үйлчилгээний алба
Ээлжийн нийгмийн ажилтан
2021.02.01
Анкет хүлээн авч байна

2021/01/20

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ – ЗӨВ АРГА ЗАМ

Нийт  хүүхэд залуусын эрүүл аюулгүй байдлыг хангах, Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ажилтан албан хаагчдын ажилдаа ирэх давтамжыг цөөрүүлж 5-7 хоногоор байрлаж ажиллах нөхлийг бүрдүүлэн ээлж графикаар ажиллаж байна.

Ажиллагсад болон хүүхэд залууст халдвар хамгаалалын дэглэмийг сахиулж биеийн темпратурыг хэмжих, биеийн эсэргүүцлийг сайжруулах, хувцас солих, гар ариутгах, гар угаах, хоолой зайлах, амны хаалт 2 цаг тутам солих зэрэг нөхцөлөөр хангаж, эмч эрүүл ахуйч нар тавин ажиллаж байгаа ба нийтийн эзэмшлийн талбай, өрөө кордиоруудад кварцын гэрлээр ариутгал хийж байна  мөн баталгаат ариутгалын бодисоор автомакс ашиглан ариутгалыг цогцолборын нийт талбайд хийж байна.

Ариутгал халдваргүйжүүлэлт болон бусад халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан шуурхай хэрэгжүүлэсэний үр дүнд улиралын  томуу томуу төст өвчнөөр өвчлөх тохиолдол өмнөх онуудын дунджаас 85-90 хувиар буурсан, мөн бохир гараар дамжих халдварт өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэлт болсон.
2021/01/05

Холбоо тогтоох

Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Хүүхэд-Залуучуудын Сургалт Хүмүүжлийн Тусгай Цогцолбор


  Хаяг:  Монгол улс, Улаанбаатар хот,
             Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо,
             Ботаникийн эцэс,Турк сургуулийн баруун талд

Утас:  976-77- 458359
Факс:  976 - 11- 458359
Цахим хуудас :  www.happykids.ub.gov.mn

Д/д

Ажилчин албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Утас

1

Б.Бат-Орших

Цогцолборын дарга

80105588

99054286

2

Н.Одцэцэг

Дотоод хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ажилтан

93087078

3

Б.Алтанцэцэг

Нийгмийн ажил үйлчилгээний албаны дарга

98114844

4

Ч.Баярсүрэн

Хүний нөөцийн ажилтан

91100733

5

М.Чулуунхүү

Дотоод ажил, архив, бичиг хэрэг хариуцсан зохион байгуулагч

93014139

99814139

6

Хүүхдийн төвийн жижүүрийн утас

93230378

7

Залуучуудын төвийн жижүүрийн утас

83150365


Байгууллагын байршлыг Google map -аас харах боломжтой


Дотоод ажил, архив, бичиг хэрэг хариуцсан зохион байгуулагч 
 М.Чулуунхүү (Үйлчилгээ, Захидал харилцаа хариуцсан ажилтан) нь ажлын өдрүүдэд өглөө 09:00 цагаас орой 16:00 цагийн хооронд үйлчилгээ үзүүлнэ.

2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Нийгмийн ажилтан ажилд авна.

Бид зөвхөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, өөрийн веб сайтаар дамжуулан зарласан ажлын байрын дагуу өргөдөл хүлээн авдаг. Өргөдөл гаргахад нэмэлт материал шаардлагатай байж болох тул тухайн зарласан ажлын байрны мэдээллийг сайтар судална уу.

Өргөдлийн материалыг буцаан олгохгүйг анхаарна уу.


Хэлтэс
Албан тушаал
Тавигдах шаардлага
Хаалтын огноо
Сонгон шалгаруулалтын явц
Залуучуудын төв
Нийгмийн ажилтан
2021.01.15
Анкет хүлээн авч дууссан

Тогооч ажилд авна.

Бид зөвхөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, өөрийн веб сайтаар дамжуулан зарласан ажлын байрын дагуу өргөдөл хүлээн авдаг. Өргөдөл гаргахад нэмэлт материал шаардлагатай байж болох тул тухайн зарласан ажлын байрны мэдээллийг сайтар судална уу.

Өргөдлийн материалыг буцаан олгохгүйг анхаарна уу.


Хэлтэс
Албан тушаал
Тавигдах шаардлага
Хаалтын огноо
Сонгон шалгаруулалтын явц
Аж ахуй
Тогооч
2021.01.15
Анкет хүлээн авч дууссан

Байрны жижүүр багш ажилд авна.

Бид зөвхөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, өөрийн веб сайтаар дамжуулан зарласан ажлын байрын дагуу өргөдөл хүлээн авдаг. Өргөдөл гаргахад нэмэлт материал шаардлагатай байж болох тул тухайн зарласан ажлын байрны мэдээллийг сайтар судална уу.

Өргөдлийн материалыг буцаан олгохгүйг анхаарна уу.


Хэлтэс
Албан тушаал
Тавигдах шаардлага
Хаалтын огноо
Сонгон шалгаруулалтын явц
Залуучуудын төв
Байрны жижүүр багш
2021.01.15
Анкет хүлээн авч дууссан

Сэтгэл зүйч ажилд авна.

Бид зөвхөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, өөрийн веб сайтаар дамжуулан зарласан ажлын байрын дагуу өргөдөл хүлээн авдаг. Өргөдөл гаргахад нэмэлт материал шаардлагатай байж болох тул тухайн зарласан ажлын байрны мэдээллийг сайтар судална уу.

Өргөдлийн материалыг буцаан олгохгүйг анхаарна уу.

Хэлтэс
Албан тушаал
Тавигдах шаардлага
Хаалтын огноо
Сонгон шалгаруулалтын явц
Хүүхдийн төв
Сэтгэл зүйч
2021.01.15
Анкет хүлээн авч дууссан