2014/03/13

"Төрийн албан хэрэг хөтлөлийн заавар- баримт бичгийн стандартыг мөрдөх үйл ажиллагаанд анхаарах зарим асуудал" сэдэвт сургалтын хөтөлбөр

"Төрийн албан хэрэг хөтлөлийн заавар- баримт бичгийн стандартыг мөрдөх үйл ажиллагаанд анхаарах зарим асуудал" сэдэвт сургалтын хөтөлбөр
No comments:

Post a Comment