2014/05/19

Залуучуудын төвийн 2014 оны соёл хүмүүжлийн ажилуудХЗСХТЦ-ын Залуучуудын төвийн хамт олноос 2014 онд зохион байгуулагдах
соёл хүмүүжлийн ажлын төлөвлөгөө
Зорилт: 2014 оныг “Залуусын хөгжил оролцоог хангах” жил болгосонтой холбогдуулан соёл хүмүүжлийн ажлын төлөвлөгөөг залуусын саналыг үндэслэж тэдний оролцоонд тулгуурлан боловсруулсан болно.
Д/д
Зохиогдох ажил

Хугацаа
Хариуцах эзэн
1.
Цасны баяр
1-р сар
П.Баасанжав
Ч.Зандраабал
С.Будхүү
2.
Гэгээн хайрын Валентины өдөр

2.14
Байрны зөвлөл
3.
Төвийн “Манлай охин”, “Gentleman залуу” шалгаруулах тэмцээн
3-р сар
Ө.Орхонтуул
С.Эрдэнэтуяа
4.
Инээдмийн баяр
4-р сар
С.Будхүү
Байрны зөвлөл
5.
“Гэр бүлийн үнэ цэнэ” өдөрлөг
5-р сар
Сэтгэлзүйч
Д.Алтанцэцэг
6.
Спортлог залуус тэмцээн
5-р сар
Т.Мөнхжаргал
Л.Мөнхтуяа
Д.Дэлгэрмаа
7.
Хээрийн цай амттай аялал
6-р сар
С.Эрдэнэтуяа
Л.Мөнхтуяа
С.Будхүү
8.
Улсын баяр наадам
7-р сар
Ө.Орхонтуул
Т.Мөнхжаргал
Д.Алтанцэцэг
9.
Монголын Залуучуудын өдөр- төвийн үйл ажиллагааг танилцуулах
8-р сар
Т.Бадамханд
Нийт багш нар
10.
Алтан намар өдөрлөг
9-р сар
Ч.Зандраабал
Д.Дэлгэрмаа
Л.Мөнхтуяа
11.
Архи тамхи шинэ үеийн сонголт биш
10-р сар
Сэтгэл зүйч
С.Эрдэнэтуяа
12.
Урлагийн үзлэг
11-р сар
Б.Алтанцэцэг
ЭНА нар
13.
Шинэ оноо шижгэр амжилтаар угтацгаая сарын аян
12-р сар
Б.Сүрэнцэцэг
Сургалтын багш нар