2014/05/19

Гэр бүлийн асаргаа үйлчилгээний ажилтан бэлтгэх сургалтГэр бүлийн асаргаа үйлчилгээний ажилтан бэлтгэх сургалт
Ажлын байр, гэр ахуйн хүрээнд цэвэрлэгээ үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж сурах, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлтэй чөлөөтэй харьцаж чадах, асаргаа сувилгаанд байгаа хүний хоол хүнсийг тохируулан хийж чадах, цагийн хуваарийг баримтлан ажиллаж сурах, зан харьцааны
эелдэг харьцаатай болох, нялх, өндөр настан, асаргааны хүмүүсийг асарч сувилаж чаддаг болно.
Энэ сургалтанд хамрагдсан хүмүүс цаашид эмнэлэгийн сувилагч, эмч болж дэвшин суралцах боломжтой.