2014/01/08

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр эцэг эх, асран хамгаалагчаас авсан сэтгэл ханамжийн судалгаа

Хүүхдийн төвийн "Нээлттэй хаалга"-ны өдөрлөгийг 2013 оны 4-р сарын 26нд зохион байгууллаа. Энэхүү үйл ажиллагаанд эцэг эх, асран хамгаалагчийн төлөөллөөс 30 хүн хүрэлцэн ирлээ. Ирсэн зочид маань хүүхдүүдийн сурч амьдарч байгаа орчин нөхцөлтэй танилцан дээрх сэтгэл ханамжийн судалгааны асуумжтай танилцан санал сэтгэгдэлээ үлдээлээ.
Нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр эцэг эх, асран хамгаалагчаас авсан сэтгэл ханамжийн судалгааны маягт