2014/01/02

Хандив тусламж

Хандив тусламжаар хийгдсэн ажилууд
2013 оны хандив /Үржин шаддүвлин хийдээс хандивласан 388 мянган төгрөгний тайлан/

Хандив тусламжийн талаар:
Д/д

Байгууллага хувь хүмүүсийн нэрс

Хандивийн төрөл

Мөнгөн дүн

Он

Тайлбар

1 Цэцэглэх ирээдүй ТББ Зуслангийн модон байшин

23776.0 мян. төг

2012

Хүүхдүүдийн зуны сургалтанд зориулсан
2 Тогтвортой амжиргаа төсөл

Нүүр гарын алчуур, цагаан хэрэгсэл, табчик

4240.0 мян. төг

2012

Хүүхдүүдийн хэрэгцээнд

3 Цэцэглэх ирээдүй ТББ

Б.Мөнгөнтулгын Солонгос улсад хийгдэх эмчилгээ оношлогоо

5000.0 мян.төг 2012

Хүүхдийн эмчилгээ

4 Цэцэглэх ирээдүй ТББ, Ямашита багш

Таеквондогийн дэвжээ

2025.0 мян. төг

2012

Хүүхдүүдийн сургалтанд зориулж хамтран хандавласан.

5 Моннис групп

Матрас

6000.0 мян.төг

2011

Хүүхдүүдийн хэрэгцээнд

6 МСS Кока Кола компани

Спорт заалны засвар

1746,8 мян.төг.

2012

Хүүхдүүдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэх спортоор хөгжүүлэх ажлын хүрээнд

7 Солонго нийгэмлэг

Даавуу/Рулон/

6200.0 мян.төг

2012

Хүүхдүүдийн  сурч амьдрах,  эрүүл  орчинд хөгжих , амьдрах ухаанд суралцах хэрэгцээнд