2014/05/19

Холбоо тогтоох

Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Хүүхэд-Залуучуудын Сургалт Хүмүүжлийн Тусгай Цогцолбор
  Хаяг:  Монгол улс, Улаанбаатар хот,
             Баянзүрх дүүрэг,8-р хороо,
             Ботаникийн эцэс ,Түрк сургуулийн баруун талд
Утас:  976-11- 458359
Факс:  976 - 11- 458359
Цахим хуудас :  www.happykids.edu.mn

ХЗСХТЦ-ын ажилчин албан хаагчдын утасны жагсаалт

Д/д Ажилчин албан хаагчдын нэрс Албан тушаал Утас
1.     
Б.Лхамсүрэн Дарга 11458359
93056869
2.     
Д.Буянтогтох Захиргааны албаны дарга 93087078
3.     
Туул Хүүхдийн төвийн эрхлэгч 93230362
4.     
Наранзул Хүүхдийн  асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтан 93230353
5.     
Т.Бадамханд Залуучуудын төвийн эрхлэгч 93230361
6.     
Б.Алтанцэцэг Залуучуудын асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтан 98114844
7.     
С.Эрдэнэтуяа Хөдөлмөр зуучлал хариуцсан нийгмийн ажилтан 93230374
8.     
Залуучуудын төвийн ээлжийн нийгмийн ажилтан 93230365
9.   
Хүүхдийн төвийн жижүүрийн утас 93230378
10.   
Залуучуудын төвийн жижүүрийн утас 93230350