2014/05/19

Гутал засварын сургалтГутал засварын технологийг  бүрэн эзэмшиж гарна.
Үүнд: Гутлын уранхай, ханзархайг оёж сурах, гутлын өсгий өлмийг нааж сурах, гутлын улалгааг бүрэн хийж, гутлыг томосгох, багасгах зэрэг гуталд орох засварыг бүрэн хийнэ. Мөн гутал засварын ажилд хэрэглэсэн материалын өөдсөөр бэлэг дурсгалын зүйл хийж сурна.
Тухайн мэргэжлийг эзэмшсэн залуучууд хувиараа гутал засаж болно. Гутлын салон ажиллуулж болно.