2014/05/19

Зочид буудлын аж ахуйн ажилтан бэлтгэх сургалтЗочид буудал нь хүн амын үйлчилгээний хүрээнд хамаарах бөгөөд хэрэглэгч, зочинтой нүүр тулж, тэдний сэтгэл хангалуун байдлыг бүрэн хангахуйц үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй байдаг. Зочид
буудал нь тохилог сайхан орчин, орон байр, өрөө тасалгаа, тоног төхөөрөмж, тавилга, цэвэр цэмцгэр байдал, үйлчилгээний ажилчдын мэргэжил мэдлэг, чадвар, хувийн болон харилцааны өндөр соёлоор дамжин хэрэгждэг мэргэжил юм.
Иймд тус мэргэжилээр
  •  Бүх зэрэглэлийн зочид буудалд үйлчилгээний ажилтан
  •   Албан газарт цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хариуцсан ажилтан
  •   Гэрийн үйлчлэгч гэсэн ажлуудыг сургаж гаргана
Цаашид өндөр зэрэглэлийн зочид буудал ажиллуулаж болно.