2014/05/19

Барилгын өргөн мэргэжлийн сургалт Барилгын өргөн мэргэжлээр суралцаж буй залуучууд нь өргийн ажил, шавардлагын ажил, шаваасны ажил, будгийн ажил,  цаасны ажил / обой наах/ шал, ханны хавтанцар наах ажлыг
өндөр зэрэглэлд хийж чаддаг болох бөгөөд цаашид шаталсан сургуульд дэвшин суралцахад барилгын мастер, техникч, барилгын инженер болох бүрэн боломжтой юм.  Барилгын ажил хурдтай хөгжиж байгаа өнөө үед барилгын ажилтаны эрэлт хэрэгцээ их байна. Иймд тухайн  мэргэжлийг эзэмшсэн залуучууд хувиараа хөдөлмөр эрхлэх буюу  барилгын байгууллагад орж  ажиллах бүрэн боломжтой. Ажлын байр маш элбэг байдаг мэргэжил юм.