2014/05/19

Байгаль-Экологийн сургалтБайгаль-Экологийн сургалт
Environmental Program

2012 оны 3 сард тус төв дээр “Эко бүлэг” байгуулагдаж үндсэн 4 хүүхэд хамрагдсанаас үйл ажиллагаа эхлэн ногоо тарьж эхэлснээс нийтдээ 20 орчим хүүхэд хамрагдаад байна. Мөн Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн төгсөх курсын оюутнуудын хандиваар 2013.05 сард байгууллагын хашаанд 100 гаруй шар хуайс, улиасны 2-3 настай 50 гариу суулгацыг хамт олны хүчээр тарьж ургуулсан. Манай ХЗСХТЦ нь багш ажилчид хүүхдүүдийнхээ хамт бөөрөнхий байцаа, сонгино, өргөст хэмх, улаан лооль, чинжүүнд үрслэгээ бойжуулан “Од” зуслангийн 1.5 га талбайдаа тариалан төмс, байцаа, шар манжин, шар лүүван, хүрэн манжин, хүрэн байцаа, сонгино, өргөст хэмх, зэрэг ногоонуудыг хураан авч хүнсэндээ хэрэглэдэг.