2014/05/19

“BROTHERHOOD” бүлэг“BROTHERHOOD” бүлгийн танилцуулга
“Brotherhood” Family Group Introduction

 Бүлгийн нэр: Brotherhood
Group Name: Brotherhood
“Brotherhood” бүлэг нь 17-21 насны 11 залуустай.  Манай бүлэгт бүтэн өнчин 4, хагас өнчин 4, эцэг эхтэй 1, эцэг, эх нь сураггүй 2  залуус байдаг. Эцэг эхтэй 1 хүүхэд нь ар гэрийн боломж муу, учираас манай залуучуудын  төвд сурч хүмүүжиж байна. Манай бүлгээс Их Дээд Сургуульд 1, МСҮТ, Коллежид 2,  ЕБСургуульд 3, Өөрийн дотоод сургалтанд 3, “Жигүүр гранд” группын “Жигүүрвүүд” модны үйлдвэрт 1, “Том цагаан”  ХХКомпаньд 1 залуу тус тус ажил эрхлэж байна.
Манай бүлгийн залуусын бүрдэл
Амьдрах Ухаан Сургалт Үйлдвэрлэлийн Тусгай Төвөөс 1, ХЗСХТЦогцолборын Хүүхдийн Төвөөс
Манай бүлгийн  залуус хөл бөмбөг, гар бөмбөг, ширээний теннис гэх мэт спортын авъяас сонирхолтой. Гаргаж байсан амжилтуудаас дурдвал      
     Суруулийн болон залуучуудын төвийн ширээний теннисний тэмцээнээс алт, мөнгө, хүрэл медальтай                  
     Сургуулийн Сагсан бөмбөгийн тэмцээнээс 1 алт
     Бүжгийн тэмцээнээс алт, мөнгөн медалтай
     Суруулийн Өдөн бөмбөгийн тэмцээн алтан медалтай

“Brotherhood” бүлгийн уриа:
Brotherhood няцахгүй, цуцахгүй, няцахгүй