2014/09/22

АМЬДРАХ УХААНЫ СУРГАЛТЫН БАГШ НАР МЭДЛЭГ БОЛОВСРОЛ, УР ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭВЦогцолборын амьдрах ухааны сургалтуудаас мэдээлэл зүйн багш Л.Сумъяабазар  чимэглэх урлалын багш Д.Батцэцэг, мужааны багш Ж.Октябрь нар өөрийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын сургах зүйн чадамж эзэмшүүлэх” 4 кредит цагийн танхимын сургалтанд хамрагдан багшлах эрхийн сертификат болон үнэмлэхээ авсан юм. Багш Ж.Октябрь  09-р сарын 15 - 19ны хооронд 5 хоногийн сургалтанд  Техник Технологийн Дээд сургууль дээр ур чадвар сайжруулах мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдав.
Байгаль- Экологийн багш Х.Цэрэн 2014 оны 08 сарын 21- 29 ыг  хүртэл 7 хоногийн сургалтанд  “Баясах” трейдын хүнсний үйлдвэрт өргөст хэмх даршлах сургалтанд  мөн

албан бус сургалтын багш Б.Эрдэнэзаяа Дүүргийн албан бус сургалтын багш нарын 
нэг өдрийн сургалтанд тус тус хамрагдав.

No comments:

Post a Comment