2014/11/13

ДЗОУБ-ын төлөөлөгчид цогцолборын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

ДЗОУБ-ын төлөөлөгчид 11 –р сарын 13-нд тус цогцолбор дээр хүрэлцэн ирж, хүүхдүүдийн амьдардаг орчин нөхцөл ,амьдрах ухааны сургалтын анги танхимууд,ахуй амьдралтай нь танилцаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулан төсөл хэрэгжүүлэх судалгааны ажлынхаа талаар мэдээлэл өгөв.

No comments:

Post a Comment