2014/11/07

Нэг сая төгрөг хандивлав

Бурхны шашны “Гүнчавжамбаалин төв”-ийн  тэргүүн  Түмэн олныг гийгүүлэгч  Банчин Ойбүрүл Ринбүүчий 11 сарын 7-нд өөрийн шавь нарын хамт   тус  Цогцолборт морилон саатаж, Хүүхдийн төвийн хүүхдүүдэд  эрдэм ном сурахын ач тусыг номлохын сацуу Залуучуудын төвийн  М.Монголжин охины Дээд сургуулийн төлбөрт  1 сая төгрөг хандивлалаа.

No comments:

Post a Comment