2014/11/07

Олон улсын хатагтай нарын нийгэмлэгийн /IWAM/ төлөөлөгчид хүрэлцэн ирцгээв.

ЕБС-ийн  сурагчдын амралтыг  тохиолдуулан 11 сарын 7-нд Олон улсын хатагтай нарын нийгэмлэгийн төлөөлөгчид тус Цогцолборын  Хүүхдийн төвд  хүрэлцэн  ирж, хүүхдүүдэд “Halloween”-ны баярын маск хэрхэн  хийдэг  аргачлалыг заан сургаад, хамтран хийлцэв. нэг өдрийг хамтдаа хөгжилтэйгөөр өнгөрөөлөө.

No comments:

Post a Comment