2015/02/05

Хүүхдийн бие бялдар сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах эмнэлгийн байгууллагын хамтын ажиллагаа үргэлжилж байна.2015.02.05 ны өдөр тусгай хэрэгцээгээр СЭМҮТ-ХӨҮТ–ийн их эмч,тасгийн эрхлэгч Д.Энхтуяа эмчийг урилгаар хүрэлцэн ирж цогцолборын хүүхдийн төвийн 16 охид хөвгүүдэд сэтгэц оношлогоо, үзлэг хийж үйлчлэн эмч,сувилагч нарт онцгой анхаарах шаардлагатай хүүхдүүдэд хэрхэн эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээндээ тусган анхаарах мэдээлэл,зөвөлгөө өглөө.  Үүний үр дүнд онцгой шаардлагатай 6 хүүхдийг хэвтэн эмчлүүлсэн. Өсвөр насны хүүхдүүд нь эмчилгээний дараа сэтгэл зүйн нь тайвширч амарсан байдаг нь сэтгэл засал, нөхөн сэргээх  үйлчилгээ үр дүнгээ өгч байна. Улмаар хүүхдүүдийн маань сурах чадвар, бусадтай харилцах харилцааны чадамж нь  өсөн нэмэгддэг. 

No comments:

Post a Comment