2015/03/01

“Монголын амжилтын оюун ухааны академи ”-аас сургалт зохион байгууллаа.


“Монголын амжилтын оюун ухааны академи ”-аас нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан 21 хүүхдэд амьдралын мөн чанар сургалтыг 2015.02.03 – 02.28 хүртэлх хугацаанд төвийн нийт өсвөр насны хүүхдүүдэд тодорхой үе шаттайгаар  хөтөлбөрөө танилцуулан сургалтаа амжилттай явууллаа.

Тухайн сургалтын үр дүнд охид, хөвгүүдийн харилцаа хандлагат өөрчлөлт гарч, ирээдүйн амьдралдаа хариуцлагатай хандах төсөөлөл, зорилготой болсон.


No comments:

Post a Comment