2015/03/11

Амьдрах ухааны багш нар туршлага судлаж мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэв.

Цогцолборын амьдрах ухааны болон мэргэжлийн сургалтын багш нар Техник Технологийн Дээд Сургууль дээр очиж орчин үеийн техник багаж хэрэгсэлтэй танилцаж туршлагатай багш нарын ажлын ур чадвараас суралцлаж цаашид хамтран ажиллахаар тохиролцлоо.Бидний хамтын ажиллагаа улам өргөжин тэлж үр өгөөжөө өгнө гэдэгт итгэлтэй байна.

No comments:

Post a Comment