2015/03/31

Театрын сурган хүмүүжүүлэх арга зүйг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлсээр байна     “ТЕАТРЫН СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙГЭЭР ХҮҮХДИЙН АВЬЯАСЫГ НЭЭН ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт ХБНГУ-ын арга зүйн сургалтыг Монголын Сургуулиас гадуурх сургалтын “Sunrise холбоо, НЗД-ын дэргэдэх Хүүхэд Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор, БГД-ийн Насан туршийн боловсролын төв хамтран Насан туршийн боловсролын төвүүдийн багш нарт зориулан зохион байгууллаа. 
    Энэхүү сургалтанд Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн мэргэжилтнүүд, дүүргүүдийн Насан туршийн боловсролын төвийн  багш нар, Төв аймгийн Лүн сумын Насан туршийн боловсролын төвийн багш нар нийт 20 хүн хамрагдлаа. Тус сургалтаар ХБНГУ-ын театрын сурган хүмүүжүүлэх арга зүйгээр хүүхдийг өөрийнх нь оролцоонд тулгуурлан хөгжүүлэх дасгал тоглоомуудад багш нар өөрсдийн биеэр оролцож,  хичээл сургалтандаа хэрхэн ашиглаж болох талаар туршлага судлахын зэрэгцээ энэхүү арга зүйгээр дамжуулан хүүхдийг танин мэдэх, бүтээлч багаар ажиллах, өөрийгөө илэрхийлэх чадварт суралцуулах арга зүйг  сурч авсан юм.
    Сургалтанд оролцогчид энэхүү сургалтыг хүүхдийн хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн, ажилдаа шууд нэвтрүүлж хэрэглэж болохуйц, ямар ч насны хүмүүсийг хамруулж болохоор үр дүнтэй арга зүй байна гэсэн дүгнэлт өгч цаашид өөр өөрийн төвүүдэд түгээн дэлгэрүүлэх зорилго тавин өндөрлөлөө. Сургалтын нээлтийг Монголын Сургуулиас гадуурх сургалтын “
Sunrise холбооны тэргүүн Б.Байгаль нээж суралцагчдад амжилт хүсч байсан бол сургалтыг хааж ХЗСХТЦ-ын дарга Б.Лхамсүрэн оролцогчдын цаашдын ажилд амжилт хүсэн сертификат гардуулж өглөө. 

No comments:

Post a Comment