2015/03/31

Амьдрах ухааны сургалтын багш нар мэрэгжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдлаа


            2015.03.16-28 ны хооронд Улаанбаатар хотын Бүсийн арга зүйн төвд багшлах эрхийн сургалтад Байгаль-экологийн багш Х.Цэрэн, Оёдолын багш С.Соёлгэрэл, Мужаан сургалтын багш Б.Мөнхдалай нар 1-р шатны танхимын хичээлд амжилттай суралцаж нийт 144 цагийн хичээл заалгав. Үүнд
1.    Эрх зүй
2.    Бодлогын чиг хандлага
3.    Сурган хүмүүжүүлэх ухааны үндэс
4.    Сэтгэл судлалын ухааны үндэс
5.    Багшийн заах арга зүй
6.    Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үндэс
7.    Хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
8.    Үнэлгээний арга зүй
9.    Мэдээлэл технологийн арга зүй
Судалгааны арга зүйн хичээлүүдийг тус тус судлав.


No comments:

Post a Comment