2015/04/06

“ХҮҮХДЭЭ СОНСОЖ, ЯРИЛЦАХ НЬ ХАМГААС ЧУХАЛ”

ЕБС-ийн сурагчдын 3-р улирлын амралтаар цогцолборын дарга төвд амьдардаг хүүхдүүдээ нас хүйсээр нь ангилан 4 бүлэг болгон хүлээн авч уулзаж, чин сэтгэлийн ярилцлага өрнүүллээ.

Хүүхэд бүрийн санал сэтгэгдлийг сонсохын зэрэгцээ нас сэтгэхүйд нь тохируулан хүн байхын утга учир, зөв хүн болж төлөвших, бусадтай харилцах, өөрийгөө нээн хөгжүүлэх, хүнийг хайрлан хүндэтгэх  зэрэг ухаарлын сэдэв хөндөж, хүүхдүүдээ сонссон, урам хайрлаж итгэл төрүүлсэн үр дүнтэй ажил боллоо.  Цаашид хүүхэд бүрийн санал хүсэлтийг харгалзан шийдвэрлэхээр төвийн багш ажилтнууд төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.
No comments:

Post a Comment