2015/05/11

Усан спортоор гуравдах удаагийн хүүхдүүдийг хичээллүүлж эхэллээ.


Усан спорт сургалтын төвтэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу 3 дах ээлжийн хүүхдүүдээ усан спортоор хичээллүүлж эхлээд байгаа бөгөөд энэ удаагийн сургалтанд цогцолборын хүүхдийн төвийн 10 хүүхэд, 1 багш долоо хоногийн 2 өдөр усан спорт сургалтын төвд амжилттай хичээллэж, усаар бие бялдараа хөгжүүлж байна.


No comments:

Post a Comment