2015/05/15

"Нээлттэй хаалганы өдөрлөг" тохиолдуулан эцэг эх, асран хамгаалагчаас авсан хэрэглэгчийн үнэлгээ
“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг тохиолдуулан эцэг эх, асран хамгаалагчаас авсан үнэлгээний хуудсын үр дүн

1.    Танай хүүхдийн амьдарч байгаа орчин нөхцлийн талаарх санал:
A. Сайн
В. Дунд             
С. Муу
Анхаарах, сайжруулах шаардлагатай зүйлс
17
(94%)
1
(6%)
-

  Ерөнхийдөө маш тохилог дажгүй санагдсан
  Бүжгийг сайжруулах

2.    Танай хүүхдийн хэрэглэдэг хоол хүнс, хувцас, эмнэлгийн үйлчилгээ, ахуйн хэрэглээний хангамжийн талаарх санал:
A. Сайн
В. Дунд             
С. Муу
Анхаарах, сайжруулах шаардлагатай зүйлс
16
(88%)
2
(12%)
-

  Халаалтыг сайжруулах

3.    Танай хүүхдийг нийгэмшүүлэх төлөвшүүлэх зорилготой зохиодог соёл хүмүүжлийн ажлын талаарх санал:
A. Сайн
В. Дунд             
С. Муу
Анхаарах, сайжруулах шаардлагатай зүйлс
17
(94%)
1
(6%)
-

-

4.    Танай хүүхдийн бүлгийн багш .............. тантай уулзаж, ярилцаж байсан уу? Уг хүний талаарх санал:

А. Аливаа асуудалд шударга ханддаг
В. Асуудлыг аль болох хамтран шийдэхийг эрмэлздэг
С. Харилцан ойлголцол
D. Хүүхдүүдийг ялгаварлан харьцдаг
П.Баасанжав
О.Төмөртогоо
1
3


О.Идэрмөнх
1Н.Цэрэндаваа
1
2


Ө.Орхонтуул
1


1
С.Наранзул
1Т.Мөнхжаргал
1
1


Б.Дамдинсүрэн

5.    Багшийн ажлын арга барил, харилцааг сайжруулах талаарх санал:
-       Асран хамгаалагчтай нь тулж ажиллах
-       Багш нар нь их идэвхи санаачлагатай, хүүхдүүдээ гэсэн сэтгэлтэй санагдсан


Дүгнэлт:
Хүүхдүүдийн эцэг эх, асран хамгаалагчдын үнэлгээний үр дүнгээс үзвэл хүүхдийн амьдарч байгаа орчин нөхцлийг хангалттай сайн, хоол хүнс хувцас аж ахуйн хангамж, эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайн гэж дүгнэсэн ба халаалтыг сайжруулах хэрэгтэй гэсэн санал иржээ. Мөн хүүхдийг нийгэмшүүлэх, төлөвшүүлэх зорилготой зохиодог соёл хүмүүжлийн ажлыг сайн гэж үнэлсэн ба бүлгийн багш нарын арга барил, харилцаанд идэвх санаачлагатай, хүүхдүүдээ гэсэн сэтгэлтэй гэж үнэлжээ.

“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг тохиолдуулан хамтран ажиллагч байгууллагаас авсан үнэлгээний хуудсын үр дүн

Асуулт
Хариулт
1. Тус цогцолборт амьдарч байгаа хүүхдийн сурч хөгжих орчин, сургалт хүмүүжлийн ажлын талаар саналаа бичнэ үү.

Хүүхдийн амьдрах орчин болоод сурах, хүмүүжих орчин маш сайн байна.

2. Хүүхэд өсвөр үеийнхэнд зориулагдсан бүх төрлийн нийгмийн ажил үйлчилгээ нь хүүхдүүдэд хэрхэн хүрч байгаа талаар бичнэ үү /хоол, хүнс, эмнэлэг, сургалт, соёл хүмүүжлийн ажил г.м/

Нийгмийн ажлын үйлчилгээ маш сайн байна. Хүүхэд хүмүүжүүлэх, сэтгэлзүйтэй ажиллах арга барил маш сайн.

3. Манай байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаадаа сэтгэл хангалуун байж чаддаг уу?

Хамтран ажиллахад их таатай, ажилчид чадвар сайтай. Сэтгэл хангалуун байдаг.

4. Бид хүүхдийг хүмүүжүүлэх, төлөвшүүлэх ажилдаа юуг анхаарч, ямар үйл ажиллагаа явуулаасай гэж бодож байна вэ?

Хүүхдийн сэтгэл зүйч анхаарч ажиллах нь зүйтэй.

5.Цаашид ямар чиглэлээр хамтран ажиллах хүсэлтэй байна вэ?

Бүх чиглэлээр хамтран ажиллана.


No comments:

Post a Comment