2015/05/19

Удирдлагын зарим нэр төрлийн баримт бичгийн боловсруулалтад анхаарах асуудал сэдэв сургалт зохион байгууллаа.


Удирдлагын зарим нэр төрлийн баримт бичгийн боловсруулалтад анхаарах асуудал сэдэв сургалт зохион байгууллаа.


Сургалтын гарын авлагыг эндээс татаж авна уу

No comments:

Post a Comment