2015/05/25

Хууль Сахиулах Их Сургуулийн хамт олон бидэнд туслав.


Хүүдийн төвийн арын талбайд нийт хүүхдүүдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор спортын талбайг шинээр тохижуулах ажилд Хууль Сахиулах Их Сургуулиас 20- уут цемент, 2 машин хайрганы хандив туслалцаа үзүүлж оюутан залуус төвийн  амьдрах ухааны сургалтын багш нарын хамт сагсны талбайг бетондож, элсний талбайд хашлага хийлээ.
Хүүхдүүд амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, биеийн тамир спортоор хичээллэх таатай нөхцөл бүрдүүлсэн тус сургуулийн хамт олонд хүүхдүүдийнхээ өмнөөс талархал илэрхийлж, ажлын амжилт хүсье.
                                      Хүүхдийн төлөө сайн үйлс дэлгэрэх болтугай.


No comments:

Post a Comment