2015/06/08

Байгууллагын архивын хэрэг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.


 Байгууллагын архивын хэрэг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.No comments:

Post a Comment