2015/08/05

3 ДУГААР ЭЭЛЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА


Манай хүүхдийн төвийн хүүхдүүд маань Од зусландаа 4 ээлжийн турш буюу 80 хоног ээлжүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрүүдийн олон үйл ажиллагаанд биеэ дайчлан оролцож, мөрөөдөлтэй, төлөвшилтэй болж хүмүүжиж байгаа ба нар, агаар, сүү тарагаар эрүүлжин зуныг хөгжилтэй өнгөрөөж байна.

Цогцолборын дарга ээлж бүр дээр очиж зуслангийн үйл ажиллагаатай танилцан, багш, хүүхдүүдтэйгээ уулзан, тэдний саналыг сонсон зөвлөгөө өгдөг уламжлалтай юм. Энэ удаад 3 дугаар ээлжинд очин үйл ажиллагаатай нь танилцаж, багш нартайгаа уулзаж ярилцлаа.


No comments:

Post a Comment