2015/09/22

Архивын улсын үзлэгт амжилттай шалгууллаа

2015.09.18-нд манай хамт олон 
“Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг”-т өндөр хэмжээний бэлтгэлтэйгээр шалгалтын комисст 4 үндсэн чиглэлээр  ажлаа шалгууллаа.
Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны чиглэлээр 98%, архивын үйл ажиллагааны чиглэлээр 99%, мэдээллийн технологийг нэвтрүүлсэн байдлаар 94%, төрийн ажлын зохион байгуулалтын чиглэлээр 91%, дундаж оноогоор 95%-тайгаар амжилттай ажлаа дүгнүүллээ.

Үзлэгийн бэлтгэл ажлыг амжилттай зохион байгуулсан Захиргааны албаны даргаар удирдуулсан ажлын хэсэг болон нийт ажиллагсаддаа байгууллагын удирдлагын өмнөөс талархал илэрхийлж байна.


No comments:

Post a Comment