2015/10/05

KOICA байгууллагын сайн дурын хөтөлбөртэй хамтран ажиллахаар боллоо.

KOICA / Korea International Cooperation Agency /  байгууллагын сайн дурын хөтөлбөртэй хамтран ажиллах ажлын хүрээнд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сайн дурын баг манай цогцолбор дээр дадлага ажлаа амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Бид энэхүү сонгогдсон багийнхантай цаашид жилийн хугацаанд хамтран ажиллах ажлынхаа талаар харилцан ярилцаж хүүхэд залуусынхаа хөгжилд нөлөөлөх үр дүнтэй ажлуудаа төлөвлөж эхэллээ.No comments:

Post a Comment