2015/12/03

Халамж асрамжийн төвүүдийн нийгмийн ажилтнуудын уулзалтыг зохион байгууллаа.

Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй хүүхдийн халамж асрамжийн төвүүдийн нийгмийн ажилтнуудын сар бүр зохион байгуулдаг уулзалтын 11- р сарын ээлжит цугларалтыг манай цогцолбороос санаачлан өөрийн байгууллага дээрээ зохион байгууллаа. Хүүхдийн халамжийн төвүүдээс хүрэлцэн ирсэн төлөөлөгчдөд Цогцолборынхоо үйл ажиллагааг толилуулахын зэрэгцээ мэргэжлийн нийгмийн ажил үйлчилгээний хүрээнд эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэй ажиллах практик ажилбар дээр тулгуурлан Хүүхдийн төвийнхөө нийгмийн ажилтнуудаас хийсэн КЕЙС ФАЙЛ- ын анхдагч шинэ загварыг ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжил нэгт түншүүддээ түгээхээр нарийвчлан танилцууллаа.

 

 
No comments:

Post a Comment