2016/02/14

ХААИС-ТАЙ ХАМТАРЧ АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО

Манай байгууллага ХААИС-тай хамтран ажиллахаар боллоо. Хамтын ажиллагааны хүрээнд эхний ээлжинд тус сургуулийн экологийн тэнхимийн багш, оюутнууд хүнсний ногоо тарьж ургуулах, байгууллагын орчинд эко орчин бүрдүүлэх зэрэгт сургалт, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэхээр болсоны зэрэгцээ манай байгууллагын байгаль-экологийн сургалтын  багшийг 14 хоногийн хугацаатайгаар сургалтад хамруулж, өөрсдийн туршилтын талбайтай танилцуулж, дадлага хийлгэхээр боллоо.

No comments:

Post a Comment