2016/04/15

Хүүхэд залууст сургалт оров

Тус Цогцолборын хуулийн зөвлөх Хууль зүйн туслалцааны төвийн Баянгол дүүрэг дэх салбартай хамтарч Хүүхдийн болон залуучуудын төвд амьдарч буй хүүхэд, залуусыг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тэдний эрх зүйн ухамсарыг дээшлүүлэх зорилгоор “Хар тамхи мансууруулах бодисын хор хөнөөл” сэдвээр сургалт оров. Энэ сургалтаар хүүхэд залуус хар тамхи мансууруулах бодисын хор хөнөөлийн талаар мэдлэг мэдээлэлтэй болсон. Тус  сургалтад нийт 65 хүүхэд залуус хамрагдав.

No comments:

Post a Comment