2016/04/23

Хүүхдүүдээ сонсъё.


Цогцолборын дарга энэ амралтын
өдөр хичээлийн бус цагаар хүүхэд, залуустайгаа уулзаж санал бодлыг нь сонсож харилцан ярилцах цаг гарган ажиллалаа. 
Энэхүү ажлыг уламжлал болгон зохион байгуулдаг бөгөөд тэдний санал хүсэлтийг цогцолборын олон талт үйл ажиллагааныхаа төлөвлөлтөнд тусган хэрэгжилтийн тайлангаа эргэж нийт хүүхэд залууст хүргэж ажиллаж байна.
No comments:

Post a Comment