2016/05/04

“Америк маягын сэтгэл зүй”


            Манай байгууллагатай хамтран ажилладаг “Цэцэглэх Ирээдүй Холбоо” ТББ-ын урилгаар АНУ-ын Сэтгэл судлалын доктор, сэтгэл засалч Jeanne Decker цогцолборын хүүхэд залуустай тулж ажилладаг сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтнуудад зөвлөгөө сургалт зохион байгууллаа.

          Сэтгэл судлалын салбарт 30 жил ажиллаж буй өөрийн ажлын туршлага, судалгаанаасаа  сонирхолтой кейс ярилцлага хийж, манай нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч нарын ажил дээр тулгамддаг, хүүхэд залуустай ажиллахад гардаг хүндрэл бэрхшээл, сонирхсон асуултуудад хариулт өгч мэргэжил арга зүйн зөвлөх үйлчилгээг үзүүллээ.
No comments:

Post a Comment