2016/05/06

Тогооч нарт зориулан сургалт явууллаа

Цогцолборын эрүүл ахуйч Б.Туул нийт тогооч нарт “Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт мөрдөх эрүүл ахуйн дадал “MNS CAC RCP39 : 2011стандартын талаарх сургалт явууллаа. Уг сургалтаар тогооч нарт хоолны газрын цэвэрлэгээ, ариутгал, хог хаягдлыг хадгалах зайлуулах, хувийн эд зүйл болон хувцас хэрэглэл, гар угаах, хувийн ариун цэвэр, зан үйл зэрэг стандартын талаархи мэдээллийг хүргэлээ.  

No comments:

Post a Comment