2016/06/07

Үйлчлэгч нарт эрүүл ахуйн сургалт орлооЦогцолборын нийт үйлчлэгч нарт 2016 оны 05 сарын 30-нд халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ, ариутгалын бодисын тухай сургалтыг орлоо. Уг сургалтаар орчинд агуулагдах бичил биетнүүдийн тухай, тэдгээрийн хор хөнөөл, ариутгалын бодисын хэрэглэх заавар, аюулгүй ажиллагаа болон цэвэрлэгээ, үйлчилгээний зарчмуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өглөө. Мөн гарын ариун цэвэр болон бохир гараар дамжих халдварын талаар видео хичээл үзүүлэн харилцан ярилцлаа.

No comments:

Post a Comment