2016/09/26

БЗД-ийн 8-р хорооны “Ачлахуй” өрхийн эмнэлгийн эмч нар цогцолборын хүүхэд залууст сургалт оров
БЗД-ийн 8-р хорооны “Ачлахуй” өрхийн эмнэлгийн нийгмийн ажилтан Б.Золзаяа, эмч З.Уялага нар цогцолборын өсвөр насны хүүхэд залууст Ахуйн гэмтэл осол, Архидан согтуурах, мансууруулах бодисын хор хөнөөл, БЗХӨ, ДОХ, ХДХВ, Охидын эрүүл ахуй зэрэг сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулсан. Тус сургалтад залуучуудын төвийн 23 залуус, хүүхдийн төвийн 15-аас дээш насны 18 хүүхэд хамрагдсан. Цогцолборын өсвөр насны хүүхэд, залууст эерэг хүмүүжил олгоход ач холбогдолтой, ойлголт мэдлэгийг нь нэмэгдүүлсэн үр дүнтэй сургалт зохион байгуулсан БЗД-ийн 8-р хорооны “Ачлахуй” өрхийн эмнэлгийн эмч нарын цаашдын ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсэн ерөөе.


  
 
No comments:

Post a Comment