2016/09/29

Хууль сахиулахын их сургуулийн багш хүүхэд залууст сургалт оров


Хууль сахиулахын их сургуулийн ахлах дэслэгч цолтой багш О.Баяржаргал нь цогцолборын хүүхдийн болон залуучуудын төвд амьдарч буй хүүхэд, залуусын эрх зүйн ухамсарыг дээшлүүлэх, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр сургалт оров. Энэ сургалтаар хүүхэд залуус гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх аргууд, гэмт хэргийн хор хөнөөлийн талаар мэдлэг мэдээлэлтэй болсон. Тус  сургалтад нийт 40 хүүхэд залуус хамрагдав.


No comments:

Post a Comment