2016/12/01

Нийтийн биеийн тамирыг байгуулгадаа хэрэгжүүллээ


Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 32 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд багш ажилчдын дунд, биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд цогцолборын багш ажилтан албан хаагчидыг 6 багт хувааж 10 төрөлт тэмцээнийг зохион байгуулсан ба нийлбэр оноогоор 1-р байранд “Тэмүүлэл”  баг орсон амжилттайгаар өндөрлөлөө.
 
Биеийн тамир спортыг эрхэмлэж, бие бялдараа хөгжүүлэх, тэмцээн уралдаанд идвэхтэй оролцсон баг тамирчдад спортын өндөр амжилт хүсье !

No comments:

Post a Comment