2017/01/24

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийлээ


Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөр, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулж буй “Сүрьеэгүй Улаанбаатар хот” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2017 оны 1 дүгээр 23-ны өдөр цогцолборын 4-15 насны хүүхдүүдийг сүрьеэгийн сорилд хамрууллаа. Сорилыг БЗД-ийн ЭМН-ийн сүрьеэгийн диспансераас ирж хийсэн ба цаашид хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр байнгын хамтран ажиллахаар болов.

No comments:

Post a Comment