2017/03/23

Гамшиг онцгой байдлын үед дадлага сургуулалт хийв


Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоол Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн “Гамшгаас хамгаалах сургалт, дадлага зохион байгуулах тухай” А/220 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ний өдрийн 16:00 цагт зарлагдсан нэгдсэн сургалтаар тус Цогцолборын нийт бие бүрэлдэхүүн түгшүүрийн дохиогоор санамж авч газар хөдлөлтийн аюул тулгарсан үед хүүхэд залуусыг гамшгийн голомтоос хэрхэн яаж эрсдэл багатай авч гарах талаар  “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-ний дагуу байгууллагын гамшнаас хамгаалах томилгоот бүрэлдхүүн орон тооны бус штаб гамшиг, онцгой байдлын үед хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээ авч дадлага сургуулалтыг зохион байгуулаж явууллаа. Энэ дадлага сургалтаар  55 багш, 72 хүүхэд залуус оролцов.


No comments:

Post a Comment