2017/05/12

“Эко клуб”-ын өртөөчилсөн аялал болж өнгөрлөө


Тус цогцолборын “Эко клуб”-ын гишүүн хүүхдүүд нэгдэж БОАЖЯ-ны харъяа “Цэнгэг Усны Нөөц, Байгаль Хамгаалах Төв”-д очиж Монгол орны цэнгэг усны нөөцийг хамгаалах, байгаль орчны бохирдол, доройтлын шалтгаан, үр дагаврыг орчин үеийн шинжлэх ухааны арга зүйн түвшинд судлан тодорхойлох, цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах талаар сургалтанд сууж мэдлэг мэдээлэл авахын зэрэгцээгээр  Цэнгэг усны нөөц байгаль хамгаалах төвийн музейг үзэж танилцлаа. Мөн хүүхдүүд маань хөрс, усны лабортортой танилцаж нэг эст бичил биетнийг микроскопоор харж тодорхойлох экологийн боловсрол олгох олон талт өртөөчилсөн аялалд оролцон өөрсдийн танин мэдэхүйн мэдээллээ сайжрууллаа.


No comments:

Post a Comment