2017/06/02

“ТАМХИГҮЙ УЛААНБААТАР-ЭРҮҮЛ ЗАЛУУС


Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хэрэгжүүлж буй Эрүүл залуус аяны хүрээнд 2017.05.31-ны өдөрУТААГҮЙ УЛААНБААТАР аянд манай цогцолборын залуус нэгдлээ
Тус аяны хүрээнд Цогцолборын эмнэлэг залуучуудын төвийннийгмийн ажилтантай хамтарч залуустТАМХИГҮЙ УЛААНБААТАРсэдэвт тамхимансууруулах бодис түүний хүний бие махбод, эдийн засагт  учруулах хор хөнөөлийн талаар сургалтыг видео болон ярилцлагын хэлбэрээр зохион байгуулав.

Сургалтаар залуучууд тамхи хорт зуршлын талаар мэдлэгээ нэмэгдүүлж мөн ойр орчмын гудамж талбайн тамхины иш түүж цэвэрлэсэн үр дүнтэй ажил боллоо.

No comments:

Post a Comment