2020/03/05

“САЙН ХҮҮХЭД-2” ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Зорилтот бүлгийн хүүхэд, өсвөр үе, залуусыг нийгэмшүүлэн төлөвшүүлэх, тэдэнд сэтгэл зүйн боловсрол олгох зорилгоор “Эхлэл-АОМ”  олон улсын байгууллагатай хамтран “Сайн хүүхэд” хөтөлбөрийг 2 дахь жилдээ хэрэгжүүлэхээр цогцолборын дарга гэрээ байгууллаа.
Хамтын ажиллагааны хүрээнд тус цогцолборын сэтгэл зүйчид уг хөтөлбөрийн сурагч багшаар бэлтгэгдэж, энэ оны 03 дугаар сараас сургалт зохион байгуулж, хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхлээд байна.
No comments:

Post a Comment