2021/01/20

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ – ЗӨВ АРГА ЗАМ

Нийт  хүүхэд залуусын эрүүл аюулгүй байдлыг хангах, Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ажилтан албан хаагчдын ажилдаа ирэх давтамжыг цөөрүүлж 5-7 хоногоор байрлаж ажиллах нөхлийг бүрдүүлэн ээлж графикаар ажиллаж байна.

Ажиллагсад болон хүүхэд залууст халдвар хамгаалалын дэглэмийг сахиулж биеийн темпратурыг хэмжих, биеийн эсэргүүцлийг сайжруулах, хувцас солих, гар ариутгах, гар угаах, хоолой зайлах, амны хаалт 2 цаг тутам солих зэрэг нөхцөлөөр хангаж, эмч эрүүл ахуйч нар тавин ажиллаж байгаа ба нийтийн эзэмшлийн талбай, өрөө кордиоруудад кварцын гэрлээр ариутгал хийж байна  мөн баталгаат ариутгалын бодисоор автомакс ашиглан ариутгалыг цогцолборын нийт талбайд хийж байна.

Ариутгал халдваргүйжүүлэлт болон бусад халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан шуурхай хэрэгжүүлэсэний үр дүнд улиралын  томуу томуу төст өвчнөөр өвчлөх тохиолдол өмнөх онуудын дунджаас 85-90 хувиар буурсан, мөн бохир гараар дамжих халдварт өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэлт болсон.
No comments:

Post a Comment