2021/02/04

ХАМГААЛЛЫН НИЙГМИЙН АЖИЛТАН, СЭТГЭЛ ЗҮЙЧ НАРЫН 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ДҮГНЭСЭН ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДАГУУ 2021 ОНД ДАГАЖ МӨРДӨХ ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨМЖ

No comments:

Post a Comment