2021/04/21

1-Р ЭЭЛЖИЙХЭН БУУЛАА.

Хүүхдүүдийнхээ аюулгүй байдлыг хангаж сонирхолтой сургалт хүмүүжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж 5 хоног амжилттай ажилласан Б.Энхмаа ахлагчтай 1-р ээлжийнхэндээ баярлалаа. Сайхан амраарай.






 

No comments:

Post a Comment