2021/04/21

Байгууллагын гадна орчноо цэвэрлэлээ.

Байгууллагын гадна орчин цэвэр цэмцгэр байх их чухал. Өөдлөх айл үүднээсээ. Манай хамт олон гаднаа, хашаандаа ширхэг ч хоггүй байхыг хичээдэг.

Зураг дээр: Манай ээлжийн жижүүрүүд зүлэгний шар өвсийг хамж, орчноо цэвэрлэж байгаа нь.


No comments:

Post a Comment