2021/04/21

Үсчний сургалт явагдаж байна.

Дотооддоо үсчний сургалт явагдаж байна. Манайхан удахгүй төгсөлтөө хийнэ. Мэргэжлийн үнэмлэхтэй болцгооно.
No comments:

Post a Comment